Wettelijke vermelding & verkoopsvoorwaarden.

I – wettelijke kennisgeving

1 – juridische informatie

Deze site is gepubliceerd door de SARL Berber Tours company, ingeschreven in het register van de handel onder het volgende nummer: 669. Het patent nummer luidt als volgt: 58550168. Het hoofdkantoor van het bedrijf ligt Boulevard Mohamed V, 45900 Zagora in Marokko.

Geen representatie van gehele of gedeeltelijke van deze site of de inhoud ervan (algemene structuur, teksten, geluiden, logo’s, beelden, animatie of niet), door een paar verwerkt of, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke Berber Tours is verboden en vormt een namaak bestraft door de code van de intellectuele eigendom.
U heeft een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (artikel 34 van de wet “Computing en vrijheden”). Deze gegevens zijn bestemd voor Berber Tours, maar ze kunnen worden doorgegeven aan derden.
Om uw rechten uit te oefenen, of als u niet dat uw gegevens worden verstrekt wilt, schrijven naar Ahmed Elazzaoui, Berber Tours – Customer Service, stipspanner, Arroumiat, 45900 Zagora in Marokko of op het e-mail adres volgende: Ahmed@marocberberetours.com.
Vragen technieken gerelateerd aan deze site, kunt u contact opnemen met Sabrina DUFFAU, sab.duffau@hotmail.fr.

Deze site is gehost door OVH.

Alle rechten voorbehouden © Berber Tours.

2 – Links en aankondigingen

Berbère Tours heeft geen controle over de inhoud van externe links of contacten waarnaar zij kunnen verwijzen.

Het agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van de site door de gebruiker.

 

II – Algemene verkoopvoorwaarden

 

1 – Duur van het verblijf

De dag van aankomst en de dag van vertrek aangegeven op de circuits worden in rekening gebracht tijdens de duur van het verblijf. Het verblijf verzorgd door Berber Tours vertrekt vanaf het vliegveld van de plaats van bestemming en eindigt bij de ingang van de luchthaven van de plaats van vertrek.

2 – reisverzekering en bijstand
Zoals aangegeven in de “Reizen” pagina van onze website, betekent deelname aan onze blijft in het bezit van een verzekering “bijstand – repatriëring”. Het is aan de klant om te controleren vóór het registreren met Berber Tours.
Berber Tours gekocht jaarlijks civiele verzekering bij AXA verzekeringen.

3 – tarieven
De prijs omvat niet: airfare, verzekering, persoonlijke uitgaven, dranken (niet-gepland), lokale input en output belastingen als voorkomend buitenschoolse excursies, tips voor gidsen en chauffeurs.

Wijzigingen van de prijs:
Vinden we kunnen onszelf verplicht onze prijzen en onze programma’s wijzigen om de rekening van de variaties:
-kosten van vervoer in het bijzonder aan de kosten van brandstoffen gerelateerde
-kosten en vergoedingen voor geleverde diensten
De prijs van aangepaste schakelingen wordt vastgesteld door de diensten die de klant heeft aangevraagd. Alle van de tarieven zullen worden meegedeeld in de offerte. Het is 2 maanden geldig. Meer dan 2 maanden, als de klant niet is geregistreerd, moet een nieuwe offerte worden vastgesteld. In alle gevallen blijft de mogelijkheid van prijsveranderingen in overeenstemming met de bepalingen van lid.
De hoeveelheid citaten zijn in Euro en BTW.

Een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van de definitieve schatting wordt door de klant betaald aan het Berbère Tours-agentschap via overschrijving.

Berbère Tours bezorgt u per e-mail het rekeningnummer waarop u de aanbetaling kunt verrichten.

4 – Annuleringskosten
a / Annulering door een klant

Om welke reden dan ook, de klant moet zijn verblijf annuleren, hij moet het agentschap Berber Tours zo snel mogelijk per brief of e-mail op de hoogte brengen.

Het agentschap zal echter kosten moeten maken om accommodatie te reserveren, voertuigen voor de levering van de klant. Vanzelfsprekend behoudt het bureau een vergoeding op de aanbetaling die wordt betaald in de volgende gevallen:

?? * Tussen 0 en 8 dagen voor vertrek: 70% van het totale bedrag van de aanbetaling

?? * meer dan 8 dagen voor vertrek: 50% van het totale aanbetaalde bedrag

b / Annulering door Berbère Tours

Berbère Tours kan een vertrek annuleren vanwege speciale omstandigheden, waaronder overmacht, sociale evenementen, stakingen, slecht weer, veiligheid van deelnemers. In dit geval worden de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en worden de bedragen die ze hebben betaald volledig terugbetaald zonder dat ze aanspraak kunnen maken op enige compensatie.

5 – Claims

Om ontvankelijk te zijn, moet elke claim met betrekking tot het verblijf vooraf zijn genoteerd en ter plaatse schriftelijk aan de betreffende aanbieder en de vertegenwoordiger van Berbère Tours zijn meegedeeld. Het bureau zal het op zijn best repareren. Anders kan het niet in aanmerking worden genomen zodra het verblijf is voltooid.

Om ontvankelijk te zijn, zal de klacht, nadat het circuit is voltooid, niet in staat zijn geweest om ter plaatse een bevredigende oplossing te vinden volgens de procedure die is aangegeven in het bovenstaande artikel, binnen 15 dagen na de einddatum van de klacht. per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en alle bewijsstukken aan Berbère Tours.

6 – Geschillen

Berbère Tours is een Marokkaans bedrijf onderworpen aan de Marokkaanse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit bovenstaande voorwaarden is de verantwoordelijkheid van de rechtbank van koophandel van Ouarzazate, alleen de Marokkaanse wet is van toepassing.